ค่าขนส่ง

มีบริการขนส่งสินค้าถึงมือลูกค้า โดยมีค่าขนส่งตามระยะทางและเงื่อนไขตามหน้างานจริง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อคำนวนค่าใช้จ่ายตามจริง

กรณีต่างจังหวัด อาจจะเลือกขนส่งโดยขนส่งเอกชน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะประสานกับลูกค้าเพื่อพิจารณาร่วมกัน